Wij zijn een multidisciplinair team dat nauw samenwerkt met de tweedelijnszorg. Daarnaast is de ouderbetrokkenheid ook een cruciale factor, die wij proberen te stimuleren door ouders op de hoogte te houden van progressie en situaties.

Ieder kind is uniek. De begeleiding is geheel afgestemd op het kind. In het begeleidingsplan worden gepersonaliseerde doelen beschreven, waardoor er groei bij de jeugdigen wordt gerealiseerd. Onderlegger van het begeleidingsplan is Positieve Gezondheid. Het begeleidingsplan is uitgewerkt in de 6 dimensies van Positieve Gezondheid. Dit zorgt voor een bredere kijk op gezondheid. Met die bredere benadering wordt er bijgedragen aan het vermogen van jeugdigen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. En om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

Hieronder beknopt de 6 dimensies van Positieve Gezondheid waarmee wij aan de slag gaan.

  1. Mijn lichaam – Ik voel me gezond en fit.
  2. Mijn gevoelens en gedachten – Ik voel me vrolijk.
  3. Zingeving – Ik heb vertrouwen in mijn eigen toekomst.
  4. Kwaliteit van het leven – Ik geniet van mijn leven.
  5. Meedoen – Ik heb goed contact met andere mensen.
  6. Dagelijks leven – Ik kan goed voor mezelf zorgen.
Wat is het? - Institute for Positive Health