Life Academy

Als de ontwikkeling van kinderen stagneert, bieden wij specialistische hulp.

Zelf ontwikkeling is niet alleen voor volwassenen. Kinderen verdienen ook het recht om op een proactieve manier aan hun toekomst te werken.

Life Academy zet zich in voor jeugdigen en (jong)volwassenen die beperkt zijn in hun zelfredzaamheid door een psychiatrische of psychosociaal probleem, soms in combinatie met een lichamelijke, zintuiglijke, cognitieve of verstandelijke beperking.

Life Academy ondersteunt de jeugdige bij het structureren en uitvoeren van dagelijkse, praktische vaardigheden op alle relevante levensgebieden waarin de cliënt vastloopt. Er is aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de cliënt. Hierbij is het voornaamste doel de cliënt de nodige vaardigheden te leren zodat hij weer zelfstandig verder kan.

Waar Wij Waarde Aan Hechten

Het realiseren van de potentie van kinderen.

Wij geloven erin dat de ontwikkeling van een kind al in een vroeg stadium bepaalt hoe hij/zij als volwassene zal functioneren in de maatschappij. Daarom willen wij zo vroeg mogelijk beginnen met het helpen ontwikkelen van kinderen.

Ons Verhaal

Gun jeugdigen het juiste gereedschap

Wij zijn ontstaan uit een vraag vanuit de wijk. In samenwerking met partners geven we jeugdigen het gereedschap en kijken we toe hoe ze floreren tot productieve burgers. Dat is het fundament voor een betere maatschappij.

Ons Verhaal

Wilt u meer weten?

Bekijk dan onze Blog of bekijk onze leeslijst.
Onze Blog   Leeslijst

Overtuigd? Neem contact met ons op en we komen zo snel mogelijk bij je terug!